Kilka słów o uchwale krajobrazowej

By | 5 maja 2017 | 0 Komentarze

Nasza szczecińska przestrzeń miejska jest przesycona reklamą. Ogromne banery, chaotycznie umieszczone plakaty, feerie kolorów i kształtów szpecą i zakłócają porządek, o który dbać i troszczyć się powinniśmy wszyscy – taki jest nasz obywatelski obowiązek.

To, co podpowiada nam nasz społeczny duch to jedno. Druga istotna kwestia, to zobowiązania zawodowe i to, w jaki sposób realizujemy w agencji zamówienia związanie z reklamą wielkoformatową. Projektowanie i wykonywanie projektów ordynarnych, kiczowatych i pretensjonalnych nie leży w naszej gestii. Priorytetem jest dla nas aktualizowanie stanu naszej wiedzy na tematy związane z prawnym uporządkowaniem przestrzeni publicznej, ale również zwracanie uwagi na harmonijne powiązanie tego z estetyką.

W 2015 roku wielkomiejskim bałaganem zaczęli interesować się urzędnicy z Rady Miasta. Zobowiązali oni Prezydenta, by sporządził projekt uchwały, który podniesienie poziom estetyki przestrzeni publicznej, stosując się tym samym do obowiązującego prawa oraz szanując interes nie tylko mieszkańców, ale również przedsiębiorców, czy inwestorów.

Starania te przyniosły efekty. W październiku ustalono zasady oraz warunki dotyczące umieszczania obiektów tzw. małej architektury1, tablic i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń. Dzięki powyższym ustaleniom, samorządy zyskały możliwość kompleksowego uporządkowania przestrzeni publicznej na płaszczyźnie prawa.

Których elementów nie obejmuje ustawa?
Zapisów nie stosuje się w odniesieniu do tablic reklamowych i urządzeń reklamowych widocznych wyłącznie z zamkniętych przestrzeni: wnętrz obiektów handlowych, obiektów wystawienniczych, obiektów sportowych, targowisk oraz budynków użyteczności publicznej.

Gdzie nie wolno umieszczać reklam?
– na ogrodzeniach;
– na urządzeniach bezpieczeństwa ruchu drogowego, np. na sygnalizacji świetlnej;
– na położonych poza pasem drogowym:
    – terenach skwerów,
    – terenach parków,
    – terenach leśnych;
– na obszarach wodnych oraz na lądzie w odległości do 5 m od linii brzegu.
– w postaci wyświetlaczy elektronicznych słabej jakości.

Nie oznacz to, że reklamowanie się w mieście jest całkowicie zabronione. Dozwolone jest umieszczanie elementów reklamowych na:
-elewacji w przyziemiu lub parterze budynków mieszkalnych lub usługowych,
-elewacji tymczasowych obiektów budowlanych oraz biurowcach,
-wiatach przystankowych,
-rusztowaniach,  
-tablicach i urządzeniach wolno stojących (przy czym odległości od drogi zostały również jasno określone),
-szyldach.

Niemniej jednak, skupiono się na ograniczeniach dotyczących procentowego wykorzystania powierzchni elementów krajobrazu miejskiego i dokładnie je sprecyzowano.

Powyższe zasady są określone terminowo. Aktualnie miasto dostosowuje się do zasad zdefiniowanych  ustawą. Planowo prace te mają potrwać do 2018 roku. Dodatkowo wykonywane są inwentaryzacje tablic i urządzeń reklamowych, likwidowane są te, które zostały umieszczone nielegalnie, a także wprowadzane są w życie warunki sytuowania i standardów oraz gabarytów. Zakończenie powyższych czynności przewidziano na 2019 rok.

Drugi etap obejmuje lata 2020-2022. Na czas ten zaplanowano wprowadzenie do uchwały ustaleń audytu krajobrazowego, z kolei między rokiem 2023 a 2024 przygotowany zostanie przetarg, a także ustalony operator mebli miejskich oraz reklamy zewnętrznej.  

To, co chcemy podkreślić, to przede wszystkim fakt, że nasi klienci mogą mieć pewność, że wykonywane przez nas projekty są zgodne z obowiązującym stanem prawnym, ale również wpisują się w kanony dobrego smaku i gustu.


Opracowano na podstawie Uchwały Krajobrazowej Miasta Szczecina na rok 2016.


1 niewielkie obiekty budowlane, zwłaszcza obiekty kultu religijnego, architektura ogrodowa, oraz obiekty użytkowe codziennego użytku.

Magdalena Filipiuk

Technik organizacji reklamy.
Studiowała Marketing, specjalizacja reklama w Zachodniopomorskiej Szkole Biznesu w Szczecinie.
Interesuje się marketingiem, grafiką i designem.